سطح 

یک خط هنگامی که در جهتی غیر از امتداد اصلی خود جابه‌جا شود، یک صفحه را تعریف می کند. از نظر تصور ذهنی، یک صفحه دارای دو بعد طول و عرض بوده و فاقد عمق می‌باشد. در واقع طول و عرض یک صفحه، مقدار ضخامت مورد نیاز جهت دیده شدن را داراست. سطوح در هنرهای تجسمی اصلی ترین پهنه ارائه آن هنرها می باشد. یک اثر نقاشی در فضای    2 بعدی بوم نقاشی که در مبانی، آن را صفحه می نامیم به وجود می آید. همینطور یک اثر عکاسی یک اثر گرافیکی و... سطوح ممکن است صاف یا هموار باشند همچون کف اتاق یا سطح دیوار، ممکن است خمیده باشند مثل سطح گنبد مساجد و ممکن است مواج باشد مثل سطح دریا.

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته  مهندس مهدی فخیمی