مثلث

مثلث، دلالت بر ثبات و استواری دارد. شکل‌ها و الگوهای مثلثی شکل، معمولا در سیستم‌های ساختاری به کار می روند؛ زیرا ترکیب بندی آنها، بدون خم کردن یا شکستن یکی از پهلوها امکان پذیر نیست. از دیدگاهی کاملاً بصری، یک شکل مثلثی هنگام چرخش جهت قرارگیری روی یکی از گوشه‌هایش نیز، استوار است؛ هر چند در این حالت، شکلی جهت دار و پویا به خود گرفته باشد. اصولاً یک مثلث می‌تواند در شرایط تعادل ناپایداری باقی مانده و یا در حالی که تمایل به چرخش بر روی یکی از گوشه‌هایش دارد، بر حرکت دلالت نماید.همچنین، کیفیت جهت دار و پویای یک شکل مثلثی، به ارتباط زوایای سه گوشه آن، بستگی دارد. از آن جا که این زوایا می‌توانند تغییر کنند، انعطاف پذیری مثلث از مربع و مستطیل هم بیشتر است. افزون بر این، مثلث ها می‌توانند به راحتی با هم ترکیب شده و هر تعداد مربع، مستطیل و یا شکل های چند ضلعی دیگر را به وجود آورند.

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته  مهندس مهدی فخیمی