مربع

مربع، نماینده خلوص و منطقی است. تساوی چهار ضلع و چهار زاویه آن به نظم و ترتیب و وضوح بصریش، کمک می‌کند. یک شکل مربعی، هیچ جهت غالب یا مرجحی ندارد. مربع  همچون مثلث، هنگام ایستادن روی یکی از پهلوهایش، شکلی ثابت و در حال سکون به خود می‌گیرد و وقتی که روی یکی از گوشه هایش قرار می‌گیرد، به شکلی جهت دار و پویا تبدیل می‌شود. می توان چنین تصور کرد که دیگر انواع مستطیل، اشکال گوناگونی از مربع هستند که چیزی به طول یا عرض آنها، افزوده شده است. در حالی که ممکن است وضوح و استواری اشکال مستطیلی، منجر به یکنواختی بصری شود؛ می‌توان در اندازه، تناسبات، رنگ، بافت، جای‌گیری و یا جهت‌گیری آنها تنوع ایجاد کرد. شکل های مستطیلی، قاعدتاً در معماری و طراحی داخلی معیار هستند. این شکل‌ها، به راحتی، اندازه‌گیری، ترسیم و ایجاد می‌شوند و در هنگام ساخت، به صورت آماده و راحت، درهم جفت می‌شوند.

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته مهندس مهدی فخیمی