از معماری تا دکوراسیون داخلی-قسمت دوازدهم

پیش از تعریف و تشریح این سه مقوله ی آموزشی, ابتدا لازم میدانم بحث را از توصیف واژه "فضا " آغاز کنم، آن هم به این سبب که اصولا هرحرکت و هنری برای شکل گیری و حتی پیش از آن نیاز به درکی از مفهوم فضا دارد چه این فضا انتزاعی باشد و چه عینی و ملموس.فضا بنا به تعبیر دکارتی بطور کلی گستره ایست بی انتها و نا محدود، اما هنگامی که به این اصطلاح، صفت یا اضافه ای الحاق میکنیم، در اصل این گسترة لایتناهی را با عناصری محدود کرده و قیدی بر آن وارد می کنیم که گویای منظور خاصی باشد، یا به تعبیر ارسطو که فضا را همچون ظرفی - منظور فیزیک ظرف نیست -  تعبیر کرده که با مظروفی که آن ظرف را پر می کند بدان معنایی خاص می بخشیم. به عنوان مثال، هنگامی که از (فضای موسیقیایی) یاد می کنیم در اصل نتهای مختلفی را مد نظر داریم که در کنار یکدیگر ملودی را تشکیل داده اند و ما این گستره بی انتهای فضا را با عناصر خاص موسیقیایی- یا همان نتهای موسیقی-  قوام می بخشیم؛ و یا در هنر نقاشی از طریق خطوط و رنگهای مختلف به عنوان عناصر محدود کننده، «فضای نقاشی» را تعریف می کنیم.

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته مهندس مهدی فخیمی

وب سایت:www.honararmani.com

/ 0 نظر / 22 بازدید