از معماری تا دکوراسیون داخلی-قسمت یازدهم

بسیاری از منتقدان بر این باور بوده‌اند که معیار انتقاد از معماری حتماً می‌بایست معیاری مربوط به زیبایی باشد. اما زیبایی‌شناسی در معماری پیچیده‌تراز سایر هنرها می‌باشد زیرا تجربه معماری توسط انسان، با تجربه سایر هنرها متفاوت است. تجربه فضای معماری یک تجربه شخصی، مبتنی بر روان‌شناسی ادراک محیط و متفاوت با تجربه مجسمه‌سازی یا نقاشی است زیرا مشاهده کننده در درون فضا قرار می‌گیرد و بر اساس ساختارهای فکری خود و میزان وابستگی آنها با ساختارهای موجود در فضای معماری از قبیل مصالح به کار رفته یا شرایط نورپردازی تحت تأثیر فضا قرار می‌گیرد.

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته مهندس مهدی فخیمی

وب سایت:www.honararmani.com

/ 1 نظر / 20 بازدید