از معماری تا دکوراسیون داخلی-قسمت بیستم

عناصر بصری

 

نقطه، به وجود آورنده همه فرم‌هاست. یک نقطه (در حین حرکت) اثر یک خط را بر جای می‌گذارد، بعد نخست. یک خط هم وقتی در امتدادی غیر از امتداد خودش حرکت می‌کند، یک صفحه را تعریف می کند، عنصری دو بعدی. سرانجام صفحه که در جهتی مایل یا عمود بر سطح خود بسط می‌یابد، حجمی سه بعدی را تشکیل می‌دهد.

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته مهندس مهدی فخیمی

 

/ 0 نظر / 18 بازدید