از معماری تا دکوراسیون داخلی-38

 

تناسب طلایی


معمولاً تشخیص مناسب و ایجاد روابط مناسب میان اجزای یک اثر هنری و میان اجزا با کل، براساس تجربه، مهارت و ذوق زیبایی شناختی هنرمند است، مثل ایجاد تناسب میان رنگ های یک تابلوی نقاشی. در عین حال تناسب در اندازه ها از قوانین خاصی پیروی می کند که به آن ها اصول و قواعد تقسیمات طلایی ویا تناسبات طلایی گفته می شود براساس تناسبات طلایی یک پاره خط را می توان طوری به دو قسمت تقسیم کرد که نسبت قسمت کوچکتر به قسمت بزرگتر مساوی با نسبت قسمت بزرگتر به کل پاره خط باشد. این نوع تقسیم از نظر بصری و همین طور از نظر منطقی نسبت های زیبایی را میان اجزا با یکدیگر و با کل پدید می آورد که هم در معماری و هم در فرم های بصری از آن استفاده بسیار شده است.

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته مهندس مهدی فخیمی

/ 0 نظر / 28 بازدید