از معماری تا دکوراسیون داخلی-قسمت بیست و یکم

نقطه، خط، صفحه و حجم، اینها عناصر پایه، یک فرم هستند. در واقع، تمام فرم‌های قابل دید، سه بعدی می‌باشند. این عناصر ابتدایی با توجه به ابعاد نسبی ‌شان در طول، عرض و عمق به عنوان نوعی از تناسبات و مقیاس در تعریف فرم، تباین می‌یابند و هنگامی که به تن، جامه ای (بافت) رنگین می پوشانند در واقع روح را به کالبد آن فرم دمیده اند.

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته مهندس مهدی فخیمی

/ 0 نظر / 46 بازدید