طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی-49

تعادل شعاعی

نوع دوم تعادل، تعادل شعاعی است که نتیجه مرتّب کردن عناصر، حول یک نقطه مرکزی می‌باشد. این تعادل، نوعی ترکیب متمرکز را به وجود می‌آورد که بر سطح میانی به عنوان یک نقطه کانونی تأکید می‌کند. عناصر، معمولاً می‌توانند به سمت داخل به طرف مرکز متمرکز شوند، از مرکز به سمت خارج قرار گیرند و یا به سادگی پیرامون یک عنصر مرکزی قرار بگیرید.

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته مهندس مهدی فخیمی

/ 0 نظر / 18 بازدید