از معماری تا دکوراسیون داخلی-34

مقیاس بصری -  مقیاس انسانی

اصل مقیاس در طراحی، با تناسب در ارتباط است. تناسب و مقیاس، هر دو با ابعاد نسبی اشیاء سروکار دارند. اگر تفاوتی هم بین این دو باشد به این برمی‌گردد: تناسب، با روابط میان قسمت‌های یک ترکیب مرتبط است در حالی که مقیاس، به طور خاص به اندازه شیء نسبت به یک ثابت استاندارد یا شناخته شده، اطلاق می‌شود.مقیاس بصری، عبارت است از بزرگی یک شی‌ء،‌ هنگامی که در کنار اشیاء دیگر به نظر می‌رسد. بنابراین، مقیاس یک شی‌ء اغلب قضاوتی است که ما بر مبنای اندازه‌های نسبی یا شناخته‌ شده عناصر در مجاور یا اطراف آن، به دست می‌دهیم. به عنوان مثال، میز مورد بحث می‌تواند در یک اتاق ، بسته به اندازه نسبی و تناسبات فضایی در مقیاس یا خارج از مقیاس، به نظر آید.

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته مهندس مهدی فخیمی

/ 0 نظر / 20 بازدید