طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی-43

توازن

هرگاه در یک اثر تجسمی، انرژی بصری اجزای آن با یکدیگر و نسبت به کل اثر متعادل باشند آن اثر دارای ترکیبی متوازن خواهد بود اگر چه ممکن است اجزای آن نسبت به یکدیگر، قرینه نباشد و در واقع توازن بیان کننده روابط متعادل عناصر بصری در یک ترکیب غیر متقارن است. توازن ممکن است براساس میزان تیرگی و روشنی، بزرگی و کوچکی و فاصله شکل ها و عناصر بصری از یکدیگر و نسبت به کادر اثر به وجود آید.

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته مهندس مهدی فخیمی

/ 1 نظر / 27 بازدید
lovintakhfif

aaali