طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی-47

تعادل متقارن

تعادل متقارن، حاصل نظم و ترتیب عناصر یکسانی است که از نظر شکل، اندازه و جای‌گیری نسبی حول یک خط یا محور مشخص مشابه می‌باشند. گفتنی است که این نوع تعادل را به تقارن محوری یا دوجانبه هم می‌شناسند. تعادل متقارن، معمولاً به تعادل آرام، ساکن و باثباتی می‌انجامد که خصوصاً هنگام جهت‌گیری آن، روی یک صفحه عمودی قرار دارد. یک تعادل متقارن، بسته به روابط فضایی‌اش، می‌تواند یا روی ناحیه مرکزی تأکید کند و یا توجه ما را به دو انتهای محورش جلب کند.

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته مهندس مهدی فخیمی

/ 0 نظر / 27 بازدید