از معماری تا دکوراسیون داخلی -قسمت چهاردهم

«معماری داخلی» حلقه اتصال میان «معماری» و «طراحی داخلی» است. این رشته از طرفی همانند معماری با ساختمان و اجزا و عناصر سازنده آن سر و کار دارد و از طرفی مانند طراحی داخلی بر فضاهای داخلی تاکید می کند.

بسته به کاربری تعریف شده و یا خواسته شده بنا, تفکیک فضاهای داخلی بنا یا اثر معماری به فضاهای مختلف از قبیل اتاق کار, اتاق خواب, هال, پذیرایی, آشپزخانه و مانند اینها در کاربری مسکونی؛ یا اتاق مدیر, اتاق انتظار, سالن کنفرانس و... در کاربری اداری؛ و به همین ترتیب کاربری های تجاری, خدماتی, نمایشگاهی و موارد مشابهی که غالبا تفکیک ریز فضاهایشان با استفاده از مولفه کف و سقف و دیوارها صورت می پذیرد، در حوزة عمل رشته معماری داخلی است. حتی نوسازی ساختمانهای نسبتا قدیمی ( البته نه آنهایی که جزء میراث معماری به حساب می آیند ) هم بر عهده این رشته قرار می گیرد.

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته مهندس مهدی فخیمی

وب سایت:www.honararmani.com

/ 0 نظر / 17 بازدید