از معماری تا دکوراسیون داخلی-48

تقارن، تدبیری است ساده ولی در عین حال توانا برای ایجاد نظم بصری که اگر به اندازه کافی توسعه بیابد، می‌تواند نوعی رسمیّت سخت و اکید را بر یک فضای داخلی تحمیل کند، هر چند معمولاً دست‌یابی به یک تقارن کلی( به خاطر کارکرد یا شرایط موجود) سخت و نامطلوب است.معمولاً تنظیم یک یا چند قسمت از یک فضا به صورت متقارن و ایجاد تقارن موضعی، امری ممکن و در عین حال مطلوب است. دسته‌بندی‌های متقارن در داخل یک فضا، به آسانی تشخیص داده می‌شوند و کیفیّت کلیّتی را دارند که می‌تواند ساده‌سازی یا سازمان‌دهی ترکیب اتاق را فراهم کند.

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته مهندس مهدی فخیمی

/ 0 نظر / 22 بازدید