از معماری تا دکوراسیون داخلی-37

می توان در یک تابلوی نقاشی روابط متناسبی میان خطوط سیال خیال انگیز، رنگ ها و وسعت سطوح برقرار کرد و یا دریک اثر حجمی روابط مناسبی میان فرورفتگی ها و برجستگی ها، فضای منفی و فضای مثبت، بافت ها و سطوح مختلف ایجاد کرد. همانطور که گوش یک نوازنده، بلافاصله وجود یک نت خارج را تشخیص می دهد یک دیده حساس و کارآزموده به سرعت عدم تناسب را در رنگ ها و شکل های یک اثر تجسمی می بیند.

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته مهندس مهدی فخیمی

/ 0 نظر / 42 بازدید