طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی-50

 

تعادل نا متقارن

ما معمولاً عدم تقارن را به صورت فقدان تطابق در اندازه، شکل، رنگ یا جای‌گیری نسبی میان عناصر یک ترکیب، می‌شناسیم. در همان حالی که یک ترکیب متقارن، نیازمند کاربرد عناصر دو به دوی یکسانی است؛ یک ترکیب نامتقارن، عناصر نامتشابهی را به کار می‌گیرد. به منظور رسیدن به یک تعادل پنهان یا بصری، یک ترکیب نامتقارن بایستی به سنگینی بصری یا نیروی هر یک از عناصر خود توجه داشته و بر نحوه چیدمان آنها نفوذ داشته باشد.

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته مهندس مهدی فخیمی

/ 0 نظر / 21 بازدید