از معماری تا دکوراسیون داخلی-قسمت 31

فرم

فرم، در اصل مفهومی است که ما از آن برای توصیف بعد ظاهری و ساختارکلی یک حجم استفاده می کنیم.ذهن انسانگرایش دارد تا هر چیز را به ساده ترین شکل ممکن برداشت کند، احجام، خصوصا آن دسته از احجامی که کمی پیچیده ترند در محدوده ذهن به ساده ترین و منظم ترین شکل تقلیل می یابند تا بهتر درک شوند. از این رو،  واژه فرم برای درک و بیان هرچه ساده تر این احجام  به کار برده می شود.انواع فرم ها عبارتند از: فرم های منظم نقطه ای، خطی، صفحه ای،  فرم های استوانه ای، مکعبی، مخروطی و... ، همچنین فرم های نامنظم یا الحاقی نظیر فرم های شعاعی، مجموعه ای و...

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته مهندس مهدی فخیمی

/ 0 نظر / 50 بازدید