از معماری تا دکوراسیون داخلی-قسمت 32

 

رنگ

مفهوم رنگ در کنار کاربرد آن معنی می شود. رنگ ها در محیط و فضای پیرامون ما وجود دارند. آنها بصورت مواد رنگین خالص، تیره، روشن، خاکستری و یا نور منعکس شده از سطح اشیاء توسط حس بینایی انسان درک می شود.اما رنگ بعنوان عنصری تجسمی برای توصیف موضوع اثر و خصوصیات آن به کار برده می شود، مثل ترسیم یک منظره غروب خورشید در تابلوی نقاشی، که برای  هر کدام از اجزای آن منظره از طیف رنگ های خاصی استفاده می شود و به این ترتیب همه ویژگی هایش با رنگ هایی که در آن استفاده شده، توصیف می گردد. این خصوصیت توصیف گرانه رنگ در سایر هنرها هم به کار گرفته می شود تا موضوع آن هنر را وصف کند.

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته مهندس مهدی فخیمی

/ 0 نظر / 22 بازدید