از معماری تا دکوراسیون داخلی-قسمت شانزدهم

اگر بخواهیم به گونه ای دیگر رشته «معماری داخلی»  را از دو رشته دیگر تمیز دهیم، می توانیم بگوییم این رشته بطور نسبی بیشتر مرهون «دانش» معماری است تا «هنر» معماری؛ و اگر بخواهیم با تعریف مادر – یعنی تعریفی که از هنر معماری ارائه دادیم – این رشته را از آن دو دیگر تفکیک کنیم می گوییم که «معماری داخلی» فضای داخل معماری را از طریق کاملا فیزیکی – از قبیل کف, سقف و دیوارها – سازماندهی می کند، و پر معلوم است که این مرحله از سازماندهی فضا گام اول به شمار می آید و گامهای بعدی آن  همانطور که خواهیم دید به ترتیب با «طراحی داخلی» و «دکوراسیون داخلی» برداشته خواهد شد.

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته مهندس مهدی فخیمی

وب سایت:www.honararmani.com

/ 0 نظر / 27 بازدید